• Lichtgewicht t.o.v. natbouw
  • Beperkte opbouwhoogte
  • Brandwerend 30-60 min
  • Akoestische prestatie 12 dBa

Stap 01

Voor het leggen van fermacell Vloerelementen is het noodzakelijk dat de vloerelementen volledig ondersteund worden door een bouwkundig draagkrachtige, constructieve vloer. De vloerelementen hebben namelijk geen vrijdragende eigenschappen. De toestand van deze draagvloer/constructievloer dient bouwkundig te worden onderzocht door een bouwkundig constructeur. Er zijn verschillende soorten draagvloeren mogelijk.

Veel renovatieprojecten bestaan onder andere uit een houten draagvloer. Deze is vaak gemaakt van houten balken die op vaste afstand van elkaar liggen en in de draagmuren zijn ingewerkt. De stabiliteit van de draagvloer dient in goede staat te zijn; dit is een beslissende factor bij het bepalen of de vloer geheel of gedeeltelijk moet worden vervangen en/of aangepast dient te worden. De vloer moet een stijf geheel zijn dat voldoende draagkracht heeft om zowel de nieuwe vloeropbouw als de draaglast van de gebruikers op de vloer op te kunnen vangen.

Het is daarom van belang om de structuur van de constructie bloot te leggen bij de start van de renovatiewerkzaamheden om na te gaan in welke staat de bestaande houten draagvloer verkeert. De ondergrond mag namelijk niet inzakken of veren. Indien de houten vloer zeer oneffen is zal er, voor verkrijging van een volledig draagvlak voor de fermacell Vloerelementen, een egalisatielaag moeten worden aangebracht.* Tevens dient de constructieve vloer droog en vlak te zijn.

De bouwkundig constructeur dient een vrijgave te geven op de onderconstructie inclusief de toepassing van de fermacell Vloerelementen. Dit geldt uiteraard voor alle bouwkundige vloerconstructies.

*Voor andere typen onderconstructies zie handleiding “fermacell Vloerelementen: Handleiding voor de verwerking” of vraag op maat gemaakt advies aan.

Stap 02

De fermacell Vloerelementen worden aan elkaar bevestigd met liplassen door middel van fermacell Vloerelement bruislijm. De liplassen worden met het verlijmen mechanisch bevestigd door middel van aluminium bradnagels van fermacell (verloren kopnagels), om zo de vereiste aandrukkracht en fixatie van de elementen tijdens het uitharden van de lijm te bereiken. Deze bradnagels hoeven niet verwijderd te worden alvorens het inslijpen, omdat ze van aluminium zijn en de slijpmachine daar doorheen kan slijpen.

 

Stap 03

Na de bevestiging van de vloerelementen worden er middels de gepatenteerde ‘Floorgrinder’ slijpmachine van JK vloerverwarming sleuven in de vloerelementen aangebracht. Het vrijgekomen, en met Hepa filter gescheiden, stof wordt hergebruikt in de JK dichtzetmassa of in het fabricage proces van de fermacell Vloerelementen. In het voortraject dient een transmissieberekening gemaakt te zijn conform de NEN-EN 12831-1-2017 en de daarvan afgeleide ISSO publicatie 51. JK vloerverwarming heeft voor de afgiftesystemen de afgiften naar boven laten vastleggen door een geaccrediteerd laboratorium. Hieruit kan tot een sleuvenpatroon gekomen worden dat in liNear gemaakt wordt.

Stap 04

Na het inslijpen, en voordat de slang gemonteerd wordt, moet de oppervlakte grondig van achtergebleven reststof ontdaan worden door middel van een industriële stofzuiger. Hierna worden de JK flextube Inverse Soft vloerverwarmingsbuizen van ø 14 x 2 [mm] in de sleuven aangebracht, die geschikt zijn tot een drukklasse van PN10. De JK vloerverwarmingsbuizen vallen onder de Kiwa KOMO. Zo ook de verdeleraansluiting conform BRL 5602.

Stap 05

Als de JK flextube Inverse Soft vloerverwarmingsbuizen zijn aangebracht, wordt er een laag JK fermafloor primer aangebracht met een roller die ervoor zorgt dat de JK fermafloor mortel die er daarna op wordt aangebracht een optimale hechting krijgt. De JK fermafloor primer is een oplosmiddelvrije voorstrijk voor het voorbehandelen van de fermacell Vloerelementen met de ingeslepen JK flextube verwarmingsbuizen. De primer wordt met een nylonroller gelijkmatig en dekkend aangebracht op de vloerelementen en heeft een droogtijd van ca. 45 minuten.

Stap 06

Bovenop de JK fermafloor primer wordt een laag JK fermafloor mortel aangebracht van minimaal 5 [mm] dikte. Dit is een flexibele, hydraulisch uithardende, met kunststof veredelde dunbedmortel. Deze dunbedmortel is speciaal geschikt voor het dichtzetten van de ingeslepen JK flextube Inverse Soft verwarmingsbuizen en het verlijmen van de fermacell topplaat (drukverdeelplaat). De dunbedmortel wordt met een vlakspaan op de ondergrond volvlaks aangebracht. De mortel heeft een droogtijd van circa 30 minuten. De optimale verwerkingscondities zijn tussen de 15 en de 25 [°C] met een relatieve luchtvochtigheid van onder de 50 [%]. Door een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid worden de inleg-, uithardings- en droogtijden verlengd. Door hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid wordt het juist verkort.

Stap 07

De JK fermafloor mortel dient als lijm voor het vastzetten van de 10 [mm] topplaat van fermacell, die direct op de mortel geplaatst wordt. De dunbedmortel wordt met een vlakspaan op de ondergrond volvlaks aangebracht, waardoor ook de sleuven met de JK flextube Inverse Soft vloerverwarmingsbuizen dichtgezet worden. Vervolgens wordt er voldoende mortel aangebracht en gelijkmatig verdeeld om de topplaat (drukverdeelplaat) in het natte lijmbed te leggen en grondig aan te walsen/aan te drukken. Er wordt slechts zoveel materiaal per keer aangebracht als binnen de inlegtijd verwerkt kan worden. Zie ook de verwerkingsrichtlijn.

Met het vloersysteem voorzien van de 10 [mm] topplaat wordt een brandwerendheid van 60 minuten gecreëerd.

Stap 08

De vloerafwerking kan in overleg met fermacell aangaande toe te passen eventuele egalisatie uitvlaklaag en vrijgegeven vloerafwerkingen (let op vrijgave keramische afwerking fermacell) worden bekeken.

Fermacell biedt met het fermacell Garant-Systeem 10 jaar zekerheid. Fermacell sluit met u een overeenkomst specifiek voor het betreffende project. Kostenloos. Hiervoor wordt één van de 25 ervaren Technisch Commercieel Adviseurs gekoppeld aan het project voor een op maat gemaakt advies met uitgebreide inventarisatie. Tevens beschikken deze adviseurs over knowhow van de gehele vloerenbranche, zowel op gebied van ondervloeren als van bedekkingen zoals tapijt, pvc en linoleum tot natuursteen, parket en kunstharsgebonden gietvloeren. Het fermacell Garant Systeem is een systeem garantie en dekt de volledige opbouw van primerlaag tot eindafwerking af.

Het advies van fermacell is helder en duidelijk en gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van het project. De producten zijn getest met vrijwel alle soorten bedekkingen, zoals vloerbedekking, parket of tegels*. Voor de meeste technische vraagstukken hebben zij al eens een oplossing bedacht, wat ervoor zorgt dat deze ervaring meegenomen kan worden in het advies voor uw project.

*Voor advies over groot formaat tegels kan ook fermacell worden geraadpleegd.